Πέρα από το χρηματικό πρόστιμο το οποίο από 14/07/17 είναι €100 για τα δίτροχα <250cc, 150 για τα υπόλοιπα δίτροχα, €200 για Ι.Χ. επιβατικά <1.000cc και €250 για τα υπόλοιπα Ι.Χ. ο νόμος προβλέπει και τις ακόλουθες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις:

 • Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες
 • Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία (3) χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής
 • Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και
 • Χρηματική ποινή μέχρι €3.000 


Η καταβολή αποζημίωσης για κάθε είδους ζημία, προϋποθέτει υποβολή αίτησης αποζημίωσης συνοδευόμενη από τη συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Γενικά, είναι σκόπιμο να επικοινωνείτε με την εταιρεία που θα σας αποζημιώσει προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση (π.χ. σε περίπτωση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών).
Ενδεικτικά, σε περίπτωση υλικών ζημιών, απαιτούνται συνήθως τα ακόλουθα:

 • Aντίγραφο του Δελτίου Συμβάντων, αν έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή, δήλωση ατυχήματος ή έντυπο φιλικής δήλωσης
 • Πραγματογνωμοσύνη, η οποία συνήθως διενεργείται από πραγματογνώμονα που ορίζει η ίδια η εταιρεία (για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δηλώνετε έγκαιρα τόσο στην εταιρεία σας όσο και στην εταιρεία του υπαίτιου οδηγού, την επέλευση του ατυχήματος και να αναμένετε τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης πριν προχωρήσετε στην επιδιόρθωση της ζημίας)
 • Εξουσιοδοτήσεις / Νομιμοποιήσεις, όπου είναι απαραίτητες (εφόσον δεν εισπράττετε οι ίδιοι την αποζημίωση)
 • Τιμολόγια επισκευής και άλλου είδους δικαιολογητικά

  Προσοχή!

  Δε θα πρέπει να προχωράτε σε επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημίας, πριν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από τον ασφαλιστή σας ή χωρίς τη συγκατάθεσή του.
  Η καταβολή αποζημίωσης από αστική ευθύνη στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο ή η επιστροφή σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, γίνεται με την έκδοση δίγραμμης επιταγής σε διαταγή του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο από αυτόν, τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που η αποζημίωση θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρεία του τρίτου οδηγού, είναι σκόπιμο να ειδοποιήσετε εγκαίρως και την ασφαλιστική εταιρεία αυτού, προκειμένου να επιθεωρήσει τη ζημία και να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Φυσικά και μπορείτε να ταξιδέψετε!

Αναλυτικά:

Λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με την Πράσινη Κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρεία στην Ελλάδα. Η Πράσινη Κάρτα είναι ουσιαστικά το ασφαλιστήριό σας εκτός Ελλάδος.
Έκδοση Πράσινης Κάρτας δεν απαιτείται σε περίπτωση που πρόκειται να ταξιδέψετε προς τις χώρες του Ε.Ο.Χ., (τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και το Λιχτενστάϊν) την ΑΝΔΟΡΑ και την ΚΡΟΑΤΙΑ και εφόσον η βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα που σαςχορηγεί η ασφαλιστική εταιρεία φέρει αποτυπωμένα τα στοιχεία της ασφάλισής σας και με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικά). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η πράσινη κάρτα αποτελεί έντυπο διεθνώς γνωστό που διευκολύνει τη διαδικασία αποζημίωσης των θυμάτων καθώς περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το διακανονισμό της ζημίας.
Η Πράσινη Κάρτα καλύπτει την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και όχι την ασφάλιση προαιρετικών κινδύνων (ασφάλιση πυρός, κλοπής, μικτή ασφάλιση κ.λπ.) που τυχόν διαθέτετε στην Ελλάδα.
Εάν επιθυμείτε να έχετε κάλυψη προαιρετικών κινδύνων και στο Εξωτερικό, θα πρέπει να το ζητήσετε και να το συμφωνήσετε ρητά, πριν από την αναχώρησή σας, με την ασφαλιστική σας εταιρεία, πιθανότατα με κάποιο επασφάλιστρο.
Σε περίπτωση που προκαλέσετε ατύχημα, η δήλωση ατυχήματος πρέπει να υποβάλλεται στο αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης του τόπου του ατυχήματος αλλά και στην ασφαλιστική σας εταιρεία κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση εμπλοκής στο εξωτερικό σε τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο όχημα προερχόμενο από άλλη χώρα της Ε.Ε, έχετε τη δυνατότητα να προβείτε κατά την επιστροφή σας στη χώρα μας σε εξώδικο διακανονισμό της διαφοράς μέσω του Αντιπροσώπου Ζημιών της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα καθώς και του Οργανισμού Αποζημίωσης, το ρόλο του οποίου στην Ελλάδα επιτελεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.
Το ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο αποτελεί υπηρεσία της Επιτροπής Εποπτείας ιδιωτικής Ασφάλισης, (τηλ. 210-3272.629) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους Αντιπροσώπους Ζημιών στην Ελλάδα των ασφαλιστικών εταιριών που εδρεύουν στις χώρες της Ε.Ε.

Tέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι πολλές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν στους ασφαλισμένους τους την υπηρεσία «φροντίδας ατυχήματος» και στο εξωτερικό.

Επομένως, σε περίπτωση εμπλοκή σας σε ατύχημα στο εξωτερικό ειδοποιήστε άμεσα την υπηρεσία «φροντίδας ατυχήματος» της ασφαλιστικής σας εταιρείας εφόσον αυτή σας παρέχεται στις χώρες που ταξιδεύετε, προκειμένου να σας βοηθήσουν και να σας διευκολύνουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.) (Ξενοφώντος 9, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 32 23 324, 210 32 36 562, fax: 210 32 38 370, www.mib-hellas.gr, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Από την 1η Μαΐου 2000 ετέθη σε ισχύ και στη χώρα μας η συμφωνία άμεσης πληρωμής υλικών ζημιών τροχαίων ατυχημάτων.

Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία.

Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές, πως εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την Εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

Τι επιτυγχάνεται με το Φιλικό Διακανονισμό:
Η ρύθμιση αυτή στον τομέα της αποζημίωσης στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην εξυγίανση της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κυρίως για τους καταναλωτές είναι πολλά και φανερά :

Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών του διακανονισμού
Συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης
Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι αποκτούν ιδία αντίληψη για την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία τους
Μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια
Μείωση των διενέξεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιρειών

Πότε ενεργοποιείται:
Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ενεργοποιείται μόνο σε ατυχήματα εντός Ελλάδος και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τα 6.500 € ανά ατύχημα
Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τα 12.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο
Η αποζημίωση δεν υπερβαίνει τα 30.000 € συνολικά ανα συμβάν
Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.
Δεν μπορούν να αποζημιωθούν ατυχήματα άνευ επαφής
Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.
Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάσθηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού.
Για όλα τα τροχαία ατυχήματα που δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης.

Τι Υλικές Ζημιές καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός:

Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος συμπεριλαμβανομένων και των φόρων
Το κόστος αντικατάστασης κράνους , βαλίτσας δικύκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα)
Το κόστος μεταφοράς του οχήματος
Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 6.500 € της συμφωνίας.

Τι Σωματικές Βλάβες καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός:

Αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος
Απώλεια εισοδήματος
Ηθική βλάβη
Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι καλυπτόμενες σωματικές βλάβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 12.000 € της συμφωνίας.

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;
Όχι μόνο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής.

Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης καθώς και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρεία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), καθώς και το κείμενο της Συμφωνίας, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε., στην ειδική θέση “Φιλικός Διακανονισμός”.

Σε κάθε περίπτωση η ασφαλιστική σας εταιρεία- μέλος του ΣΑΠ- μπορεί να σας απαντήσει σε κάθε σχετική απορία σας.

Κατ’αρχήν ψυχραιμία!

Αυτό που χρειάζεται είναι να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις άμεσα και κυρίως να έχετε φροντίσει να λάβετε τις κατάλληλες ασφαλιστικές καλύψεις, ανάλογα με την κατάσταση του οχήματός σας, ώστε να αποζημιωθείτε!

Όταν διαμορφώνετε το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας, συμπεριλάβετε την ασφάλιση μερικής και ολικής κλοπής. Μόνο έτσι θα καλυφθείτε στην περίπτωση που το όχημά σας κλαπεί.

Αν πέσετε θύμα κλοπής:

Kινηθείτε άμεσα καθώς οι πρώτες ώρες είναι οι πιο σημαντικές για την ανεύρεση του οχήματός σας.
Κάνετε μήνυση κατά αγνώστου στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και δηλώστε την κλοπή προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Θα δοθεί σήμα στα περιπολικά της περιοχής για να εντοπίσουν το κλεμμένο όχημα και όσο πιο κοντά βρίσκεται, τόσο καλύτερα.
Ενημερώστε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή απευθείας την ασφαλιστική σας εταιρεία.
Εάν έχετε ασφαλιστεί για ολική κλοπή και το αυτοκίνητο σας δε βρεθεί μέσα στους επόμενους 3 μήνες από την ημερομηνία κλοπής του, η ασφαλιστική σας εταιρεία υποχρεούται να σας αποζημιώσει.

Εάν το αυτοκίνητο σας βρεθεί μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, και έχετε ασφαλιστεί για μερική κλοπή, τότε θα αποζημιωθείτε για τυχόν υλικές ζημιές που θα έχουν προκληθεί.

Για την αποζημίωση σε περίπτωση Ολικής Κλοπής χρειάζεστε:

Φωτοτυπία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου
Αντίγραφο Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής μη ανεύρεσης μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία κλοπής
Άρση παρακράτησης κυριότητας (εάν υπάρχει)
Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Αντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας (εάν υπάρχει)
Παράδοση στην Ασφαλιστική Εταιρεία των κλειδιών και του control συναγερμού του αυτοκινήτου


Προσοχή!
Σε περίπτωση που εκκρεμεί δάνειο, η πληρωμή των δόσεων θα πρέπει να γίνεται κανονικά μέχρι την ημερομηνία αποζημίωσης.

Σε περίπτωση Μερικής Κλοπής του αυτοκινήτου:

Σχετική δήλωση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή
Αποστολή Αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας στην Ασφαλιστική Εταιρεία
Εντολή του Ασφαλιζόμενου στην Ασφαλιστική Εταιρεία για αποστολή πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς.

Κάθε μέρα πληθαίνουν τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, δίχως να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι οδηγοί τους τον κίνδυνο ατυχήματος. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, σήμερα στην Ελλάδα κυκλοφορούν πάνω από 800.000 ανασφάλιστα οχήματα!
Τι θα συμβεί εάν εμπλακούμε σε σύγκρουση με ένα τέτοιο όχημα, και δεν φταίμε εμείς; Πως προστατευόμαστε;
Παρότι το Επικουρικό Κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιρειών καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις, εντούτοις η διαδικασία αποζημίωσης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και μπορεί να διαρκέσει ως και 2 χρόνια. Για να γλυτώσετε λοιπόν τον χρόνο αναμονής και την ταλαιπωρία, μπορείτε να επιλέξετε την προαιρετική κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα που παρέχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες και έτσι να αποζημιωθείτε άμεσα από την ασφαλιστική σας. Για να λάβετε την αποζημίωση θα πρέπει να είναι ενεργή η κάλυψη στο συμβόλαιό σας και:
Να καλέσετε την Τροχαία ώστε να καταγράψει ότι το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο και ότι φταίει αποκλειστικά
Να καλέσετε την Φροντίδα Ατυχήματος προκειμένου να καταγράψει το συμβάν, να κάνετε αρνητική δήλωση και εάν χρειαστεί να ρυμουλκήσει το όχημά μας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας της φροντίδας ατυχήματος βρίσκεται γραμμένο σε κάθε συμβόλαιο που στέλνουμε με email αλλά και με ταχυδρομείο.
Στην συνέχεια να επικοινωνήσετε είτε με την PK Insurance στο 2103625770 είτε απευθείας με την ασφαλιστική σας για να σας συμβουλέψει για τα επόμενα βήματα.
Τι γίνεται αν το ανασφάλιστο όχημα απομακρυνθεί πριν φτάσει η Τροχαία;
Στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος, θα πρέπει άμεσα:
Να σημειώσετε τον αριθμό κυκλοφορίας του υπαιτίου οχήματος, και αν μπορέσετε, την μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του.
Προσπαθήστε να βρείτε μάρτυρες που είδαν το συμβάν και ζητήστε να σας δώσουν τα στοιχεία τους. Στην συνέχεια καλέστε την φροντίδα ατυχήματος να καταγράψει το συμβάν, να βγάλει φωτογραφίες και να ρυμουλκήσει το όχημα σε περίπτωση που χρειαστεί.
Καλέστε την Τροχαία να έρθει στον τόπο του ατυχήματος για να καταγράψει το συμβάν και να υποβάλετε μήνυση για εγκατάλειψη σε βάρος του οδηγού του οχήματος.
Εάν τελικά εντοπιστεί ο υπαίτιος οδηγός και παραδεχθεί την υπαιτιότητά του μετά την υποβολή της μήνυσης, τότε το τμήμα ζημιών της ασφαλιστικής σας κινεί τις διαδικασίες ώστε να αποζημιωθείτε κάνοντας χρήση της κάλυψης ζημιάς από ανασφάλιστο. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός δεν δεχθεί την ευθύνη του, τότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε είτε δικό σας δικηγόρο, είτε την υπηρεσία νομικής προστασίας που παρέχουν προαιρετικά οι ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον την έχετε επιλέξει κατά την ασφάλιση του οχήματός σας.

Οι περισσότεροι κάτοχοι οχημάτων κυκλοφορίας, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών διαλέγουν τα πιο οικονομικά και βασικά πακέτα ασφάλισης, μη επιθυμώντας να προσθέσουν κάποιες προαιρετικές καλύψεις με ελάχιστο κόστος αλλά με μέγιστη χρησιμότητα. 

Μία από τις προαιρετικές καλύψεις με μεγάλη χρησιμότητα είναι και η κάλυψη της Νομικής Προστασίας η οποία προτείνεται ανεπιφύλακτα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου, καθώς είναι μία επιπλέον «ασπίδα» για τους ασφαλισμένους.

Με την συγκεκριμένη  κάλυψη, ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών σε τροχαίο ατύχημα, είτε σε περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός είναι ανασφάλιστος, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική όλα τα σχετικά έξοδα.

Είναι σημαντικό το ότι ενώ με  ένα συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης  αποζημιώνεται ένας τρίτος εξαιτίας της συμπεριφοράς του ασφαλισμένου, η Νομική προστασία καλύπτεται τον ίδιο τον ασφαλισμένο.
Επιπλέον, με την κάλυψη της  Νομικής Προστασίας, η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει και τα έξοδα για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου της.

Το κόστος της συγκεκριμένης κάλυψης είναι πολύ μικρό και οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν συνήθως τα εξής έξοδα:


• Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας ή της εταιρείας
• Τα δικαστικά έξοδα
• Τις αποζημιώσεις των μαρτύρων
• Τις αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων
• Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών
• Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος είναι τα εξής:
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
Δίπλωμα οδηγού ή οδηγών το οποίο/οποία θα έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή θα είναι διεθνές/διεθνή.

Εφόσον διαμένετε μόνιμα σε διαφορετικό νομό από ότι αναφέρει στην άδεια κυκλοφορίας σας θα πρέπει προκειμένου να εκδοθεί το συμβόλαιό σας με έδρα τον νομό όπου διαμένετε να μας αποστείλετε:


Βεβαίωση από τον δήμο ότι είστε μόνιμος κάτοικος νομού ή 
Το εκκαθαριστικό της εφορίας το οποίο θα αναφέρει ώς διεύθυνση τον νομό που διαμένεται και είναι διαφορετικός από αυτόν που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Εφόσον είστε δημόσιος υπάλληλος εν ενεργεία για να επωφελειθείτε της έκπτωσης που παρέχουν ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείς θα πρέπει να μας αποστείλετε:


Βεβαίωση από την υπηρεσία σας ότι είστε εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή
Πρόσφατη μισθοδοσίας σας στην οποία θα αναφέρεται η υπηρεσία που ανήκετε

Η οδική βοήθεια από ατύχημα είναι κάλυψη η οποία παρέχεται σχεδόν από όλες τις ασφαλιστικές (μέσα από τα πακέτα τους) και χρησιμοποιείται μόνο όταν το όχημα υποστεί ζημιά μόνο από ατύχημα και σε καμία άλλη περίπτωση. 
Η πλήρης οδική βοήθεια είναι επιπλέον κάλυψη σχεδόν σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, είτε λόγο ατυχήματος είτε λόγο μηχανικής βλάβης.
Το κόστος προσθήκης της κάλυψης της πλήρους οδικής βοήθειας κυμαίνεται από δέκα έως είκοσι ευρώ το εξάμηνο το οποίο σε σύγκριση με το κόστος μεταφοράς του οχήματος από τον τόπο της βλάβης μέχρι το συνεργείο είναι πολύ χαμηλό. 
Όλες σχεδόν οι ασφαλιστικές εταιρίες συνεργάζονται με μεγάλες εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας όπως με την Eurosos Assistance, την Mapfre Asistencia, την Interamerican κ.α  

Σε περίπτωση ολικής κλοπής και αφού το όχημα έχει δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές και δεν έχει βρεθεί εντός 90 ημερών, η ασφαλιστική εταιρία σας αποζημιώνει βάσει της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας. Η κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτει τμήματα του οχήματος τα οποία είναι προσδεδεμένα και απαραίτητα στη κίνηση και ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου.

Η απαλλαγή είναι το χρηματικό ποσό που δεν υποχρεούται η ασφαλιστική εταιρία να αποδώσει ως αποζημίωση στον ασφαλισμένο και επιβαρύνει τον πελάτη σε κάθε περίπτωση ζημιάς. Άρα εφόσον έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη, σε περίπτωση ζημιάς η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής της ζημιάς. Ανάλογα το ύψος της απαλλαγής επηρεάζεται και το ύψος των ασφαλίστρων. Άρα όσο πιο μεγάλη είναι η απαλλαγή τόσο πιο φτηνό ασφάλιστρο έχετε.

Κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου και πόσο μάλλον καινούριου, έχει το άγχος μην το βρεί γρατζουνισμένο από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Καθημερινά συμβαίνουν πολλά κρούσματα βανδαλισμών οχημάτων τα οποία μπορεί να είναι είτε γδαρσίματα στο χρώμα είτε χτυπήματα στο αμάξωμα με σκοπό την δολιοφθορά.

Αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν την κάλυψη από κακόβουλες ενέργεις με την οποία αποζημιώνουν τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που στο όχημά του προκληθούν ζημιές από ηθελημένες πράξεις βανδαλισμού ή δολιοφθοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρούνται από την συγκεκριμένη κάλυψη οι ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια πολιτικών διαταραχών, απεργιών, οχλαγωγιών, στάσεων και τρομοκρατικών ενεργειών.

Τέλος μόνο που χρειάζεται να κάνει ο ασφαλισμένος που έχει την συγκεκριμένη κάλυψη στο όχημά του είναι να υποβάλλει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα κατά αγνώστων.

Τι είναι η μικτή ασφάλιση?


Με τον όρο μικτή ασφάλεια (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών όπως αναφέρεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ), η ασφαλιστική μας εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού μας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είμαστε υπεύθυνοι για το τροχαίο ατύχημα. 
Επειδή καλύπτει ακόμα και δικά μας λάθη στην οδήγηση είναι η πληρέστερη κάλυψη που μπορεί να έχουμε. Το μόνο που έχουμε να προσέξουμε είναι το ποσό της απαλλαγής στην συγκεκριμένη κάλυψη. 

  
Τι είναι η απαλλαγή? Και τι πρέπει να προσέξω?


H απαλλαγή στην μικτή ασφάλεια αυτοκίνητου είναι το χρηματικό ποσό που δεν υποχρεούται να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και που επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Παραδείγματος χάριν εάν η απαλλαγή στο συμβόλαιό μας είναι 400 ευρώ και προξενήσουμε μόνοι μας ζημιά στο όχημά μας της τάξης των  1000 ευρώ, η ασφαλιστική μας εταιρία θα καταβάλει σε εμάς σαν αποζημίωση το ποσό των 600 ευρώ. Αν όμως το κόστος επισκευής για μια ζημιά είναι μικρότερο ή ίσο με τα 400 ευρώ τότε θα πρέπει να πληρώσουμε το σύνολο της επισκευής από την τσέπη μας. 
Το ύψος της απαλλαγής επηρεάζει σημαντικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή που θα συμφωνήσουμε με την ασφαλιστική εταιρία, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσουμε, αυξάνοντας όμως την συμμετοχή μας στην αποκατάσταση των ζημιών. Μπορούμε βέβαια να  ζητήσουμε μικτή ασφάλεια χωρίς καμία απαλλαγή σε όποια ασφαλιστική

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ

 • Βασικός λόγος συνεργασίας με την PK insurance είναι η ολοκληρωμένη παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

 • Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη.

 • Διαμόρφωση εναλλακτικών ασφαλιστικών προτάσεων.

 • Η πληρέστερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων των πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

 • Η μείωση του κόστους ασφάλισης, με παράλληλη βελτίωση των ασφαλιστικών καλύψεων και των απαλλαγών.

 • Παρουσία άνω των 35 χρόνων στην ασφαλιστική αγορά.

Υπηρεσίες