Ασφάλεια Ζωής και Υγείας

Σκοπός μας είναι η εξασφάλιση πρόσβασης του κάθε πολίτη στην ιδιωτική υγεία σε συνεργασία με τις περισσότερες ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και με ασφαλιστικά προϊόντα αποκλειστικής διάθεσης.

Με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε ασφαλισμένου, αλλά και σε συνδυασμό με τις παροχές των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, παρέχουμε την πληρέστερη λύση για κάθε ασφαλισμένο.

Ειδικότερα, η ασφάλιση Ζωής και Υγείας:

          -Συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου.

          -Σας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

          -Εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, χωρίς αναμονή.

          -Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, σε κάθε βαθμίδα περίθαλψης.

          -Σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε το γιατρό, το διαγνωστικό κέντρο και το νοσηλευτικό ίδρυμα που επιθυμείτε.

          -Έχει προσιτό κόστος και προσαρμόζεται στις δικές σας οικονομικές δυνατότητες.

          -Σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες και μεγάλες δαπάνες υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο info@pkinsurance.gr  

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ

  • Βασικός λόγος συνεργασίας με την PK insurance είναι η ολοκληρωμένη παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

  • Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη.

  • Διαμόρφωση εναλλακτικών ασφαλιστικών προτάσεων.

  • Η πληρέστερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων των πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

  • Η μείωση του κόστους ασφάλισης, με παράλληλη βελτίωση των ασφαλιστικών καλύψεων και των απαλλαγών.

  • Παρουσία άνω των 35 χρόνων στην ασφαλιστική αγορά.

Υπηρεσίες