Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Fotolia 110452725 S

Για την προστασία από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος, σας παρέχουμε τον πληρέστερο συνδυασμό καλύψεων της ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος, ανάλογα με το βαθμό παρεχόμενης προστασίας που επιθυμεί ο κάθε ασφαλισμένος  και το ύψος που θα επιθυμούσε να διαθέσει για την ασφάλιση αυτή.

Μερικές από τις καλύψεις που προσφέρονται είναι:

          -Κάλυψη για απώλεια ζωής εξαιτίας ατυχήματος

          -Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα να εργαστεί ένα άτομο λόγω ατυχήματος

          -Πρόσκαιρη ανικανότητα να εργαστεί ένα άτομο λόγω ατυχήματος

          -Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ατόμων που είχαν ατύχημα

Εξειδικευμένα πακέτα ατυχημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες επαγγελματικών group, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε ασφαλιστικά πακέτα ατυχημάτων, δίνοντας έμφαση στους ειδικούς κινδύνους που φέρουν κάποιες ιδιαίτερες επαγγελματικές κατηγορίες ή hobby.

Ενδεικτικά ορισμένα τέτοια προγράμματα είναι:

          -Ισόβια προστασία Ένστολων

          -Προστασία Αγροτών

          -Ισόβια προστασία Κυνηγών

          -Προστασία Αθλητών Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών Σωματείων

          -Προστασία Αλεξιπτωτιστών

          -Προστασία Δυτών

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο info@pkinsurance.gr  

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ

  • Βασικός λόγος συνεργασίας με την PK insurance είναι η ολοκληρωμένη παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

  • Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη.

  • Διαμόρφωση εναλλακτικών ασφαλιστικών προτάσεων.

  • Η πληρέστερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων των πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

  • Η μείωση του κόστους ασφάλισης, με παράλληλη βελτίωση των ασφαλιστικών καλύψεων και των απαλλαγών.

  • Παρουσία άνω των 35 χρόνων στην ασφαλιστική αγορά.

Υπηρεσίες