Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση Τροχαίου Ατυχήματος;

 • Να ειδοποιήσετε τηλεφωνικά την υπηρεσία Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος.
 • Να ειδοποιήσετε την αστυνομική αρχή, προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων από την αρμόδια υπηρεσία της.
 • Να συμπληρώσετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος, τη φιλική δήλωση, η οποία θα διευκολύνει ούτως ή άλλως την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν σε αυτόν.
 • Εάν δεν έχετε ή δεν καλέσατε την 'φροντίδα Τροχαίου ατυχήματος', θα πρέπει να θυμηθείτε μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρεία, όπως προβλέπει ο Νόμος.
 • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρείας του καθώς και των στοιχείων ταυτότητας ή άλλων χρήσιμων στοιχείων του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού/ ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.). Επίσης, τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.
 • Εάν υπάρχει τραυματισμός, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια.
 • Να μείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ

 • Βασικός λόγος συνεργασίας με την PK insurance είναι η ολοκληρωμένη παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

 • Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη.

 • Διαμόρφωση εναλλακτικών ασφαλιστικών προτάσεων.

 • Η πληρέστερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων των πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

 • Η μείωση του κόστους ασφάλισης, με παράλληλη βελτίωση των ασφαλιστικών καλύψεων και των απαλλαγών.

 • Παρουσία άνω των 35 χρόνων στην ασφαλιστική αγορά.

Υπηρεσίες