Με εμπειρία 40 και πλέον χρόνων στο χώρο των Ασφαλίσεων και ειδικά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με την ιδιότητα του μεσίτη ασφαλειών, η PK Insurance είναι ο διακριτικός τίτλος της PK INSURANCE BROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΚΕ.

Με πολυετή εμπειρία και παρουσία στο χώρο των ασφαλίσεων, καλύπτουμε το συνολικό φάσμα της Ιδιωτικής Ασφάλισης και παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διασφάλιση των αναγκών της ελληνικής επιχείρησης και της ελληνικής οικογένειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχοντας πάντα κύριο γνώμονά μας την διατηρισιμότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών, η εταιρία μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής και ξένης ασφαλιστικής αγοράς , με δραστηριότητα σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους ασφάλισης .

Η Τεχνογνωσία και η Εμπειρία των στελεχών της εταιρείας είναι καθοριστική:

 • Στην πλήρη ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών
 • Στην έρευνα αγοράς για την πλέον συμφέρουσα προσφορά
 • Στην τοποθέτηση του κινδύνου στην πλέον κατάλληλη Ασφαλιστική εταιρεία
 • Στην διασφάλιση και προστασία των συμφερόντων του ασφαλιζομένου σε περίπτωση  ζημιάς

Πάντοτε με κριτήριο επιλογής τη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας, την ικανότητα να καλύψει απόλυτα τον προτεινόμενο κίνδυνο και με τελικό αποτέλεσμα τη διασφάλιση των καλύτερων όρων για τον πελάτη.

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Η συσσωρευμένη εμπειρία σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων, η στελέχωση, η τεχνογνωσία, ο επαγγελματισμός, η   εξειδίκευση σε ασφαλιστικούς τομείς καθώς και η ευελιξία και προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αποτελούν τα χαρακτηριστικά στα οποία η PK insurance βασίζει την ανάπτυξή της. 

Η PK Insurance παραμένοντας πιστή στην φιλοσοφία της απόλυτης ικανοποίησης του πελάτη, έχει δώσει έμφαση στην ολοκληρωμένη, άρτια και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του με κύρια ανταγωνιστικά σημεία:

Τον Προσδιορισμό, την ανάλυση και εκτίμηση των προς ασφάλιση κινδύνων

 • Το Σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων απόλυτα προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη
 • Τη Δυνατότητα ευρείας έρευνας αγοράς για παροχή κάλυψης σε κάθε είδους ασφαλίσιμου κινδύνου
 • Τη Συμβουλευτική υποστήριξη στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις ασφάλισης των κινδύνων μέσω συγκριτικής ανάλυσης
 • Tην Διατήρηση διαπροσωπικής σχέσης μέσω ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τους πελάτες του, για παροχή πληροφοριών
  και συμβουλών για οποιοδήποτε ασφαλιστικό θέμα
  πριν και μετά την ανάληψη του κινδύνου
 • Τη Δυνατότητα παροχής των πλέον ανταγωνιστικών τιμολογίων της αγοράς
 • Την περαιτέρω Παροχή εκπτωτικών πακέτων σε συνδυαστικές ασφαλίσεις
 • Τον Έλεγχο και διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Την Είσπραξη και παράδοση ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, σε τόπο και χρόνο, που εξυπηρετεί τον πελάτη
 • Την Διαχείριση ζημιών και πλήρη υποστήριξη απαιτήσεων αποζημιώσεων παραμένοντας κοντά στο συμφέρον του πελάτη
 • Την Παρακολούθηση και Χειρισμό των ανανεώσεων με τον επανέλεγχο της αγοράς
 • Οι επιτυχημένες συνεργίες αλλά και συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό με εξιδεικευμένους brokers σε όλους τους προς
  ασφάλιση κινδύνους

Η PK Insurance συνεργάζεται με ένα πλήθος έγκυρων ασφαλιστικών εταιρειών, μελετώντας και σχεδιάζοντας την κατάλληλη πάντα λύση και παρέχοντας έτσι στους πελάτες τη δυνατότητα της προσωπικής επιλογής μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων.

Η πολυετής συνεργασία μας με κορυφαίες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς καθιστά την PK Insurance ευέλικτη και ικανή να προσαρμόσει λύσεις και να προσαρμοστεί στις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη.

Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή και απόλυτα προσαρμοσμένη λύση σε κάθε διαφορετική περίπτωση με βάση τα κριτήρια που θα θέσει ο ίδιος ο πελάτης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ

 • Βασικός λόγος συνεργασίας με την PK insurance είναι η ολοκληρωμένη παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

 • Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη.

 • Διαμόρφωση εναλλακτικών ασφαλιστικών προτάσεων.

 • Η πληρέστερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων των πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

 • Η μείωση του κόστους ασφάλισης, με παράλληλη βελτίωση των ασφαλιστικών καλύψεων και των απαλλαγών.

 • Παρουσία άνω των 35 χρόνων στην ασφαλιστική αγορά.

Υπηρεσίες